اخبار

بیشتر بدانید

شرایط و قوانین

نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم است: ۱) بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر ۲) اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است…

بیشتر بخوانید

حریم خصوصی

با پذیرش قوانین حفظ حریم شخصی و شرایط ثبت نام تاچ مارت، رضایت خود را با جمع آوری، نگهداری و استفاده از اطلاعات شخصی، مطابق مقررات سامانه اعلام کرده اید. املاک اندیشه سازان، حریم شخصی کاربران خود را محترم می…

بیشتر بخوانید